Who is Jesus &what in theworldis he doing?

Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.
BIBLE - PÍSMO SVATÉ(Jan 3,16)